iA


Projekti

Pri svojem delu se srečujemo z raznovrstnimi izzivi. Kako jih rešujemo?

LEK, član skupine Sandoz, farmacevtsko podjetje

 • V farmacevtski industriji je okolje poslovanja izredno konkurenčno. Proizvajalci generikov so soočeni s stalnim nižanjem cen svojih produktov, kar morajo nadoknaditi z učinkovitim trženjem in predvsem hitrim razvojem in plasiranjem novih izdelkov na trg. V tako konkurenčnem okolju je dobra analitična podpora ključna za uspeh. Podjetje Lek je zato eden najzahtevnejših naročnikov z visoko usposobljenimi kadri, dobrim razumevanjem dodane vrednosti analitike in zahtevami po najučinkovitejših poročilih in analizah.
 • V sodelovanju z naročnikom smo razvili vrsto kompleksnih analitičnih orodij v marketingu in prodaji ter drugih poslovnih področjih. Uspešno združujemo raznovrstne vire podatkov od internih podatkov iz sistema SAP do zunanjih tržnih podatkov. S pomočjo interaktivnih vizualnih analiz, ki se redno osvežujejo, imajo uporabniki hiter in nazoren vpogled v tržno okolje, uspešnost prodaje z analizo vzrokov, učinkovitost prodaje novih izdelkov in pospeševanja prodaje na terenu, zaloge, stroške, vidljivost izdelkov na prodajnih mestih in še marsikaj. Z našimi orodji pripravljajo kvalitetne plane tako na strateškem, kot tudi operativnem nivoju. Vsi ključni uporabniki so v internih usposabljanjih tudi pridobili kompetence za učinkovito poročanje in izrabo analitičnih orodij, vse to brez dodatnih investicij v informacijsko infrastrukturo, saj smo uspeli vsa analitična orodja in dashboarde zgraditi z obstoječimi programskimi orodji.

DrogaKolinska, regionalno prehrambeno podjetje

 • Naročnik DrogaKolinska je eno vodilnih prehrambenih podjetij v jadranski regiji, lastnik »superbrandov« kot so Barcaffé, Cockta, Argeta, Donat Mg, Smoki, Grand kafa, Soko Štark in drugi. V podjetju, kjer je marketinška funkcija tako dobro razvita, je obvladovanje tržnih informacij, kot so tržni deleži, gibanja cen, rasti prodaje, indeksi distribucije, objave v letakih ipd. ključni vir uspeha. Vse to so informacije, ki jih naročnik že dolgo podrobno spremlja, velik izziv pa je tako kompleksno tržno sliko predstaviti jasno in nazorno. Morda še večji izziv pa je proces obdelave podatkov iz tržnih raziskav, ki navadno prihajajo iz več med seboj nepovezanih zunanjih virov, avtomatizirati in jih ažurno dostaviti odločevalcem.
 • Rezultat dela z naročnikom je poročilni sistem KKK – Key Markets, Key Categories, Key Facts, ki od leta 2008 naprej redno prevaja kompleksno tržno situacijo v berljiva vizualna poročila, ki usmerjajo vodstvo podjetja, vodje programov, produktni vodje, vodje trgov, vodja marketinga in tržne raziskovalce k pomembnim odločitvam glede trgov, produktov, blagovnih znamk, oglaševanja, itd. Tržni raziskovalci v podjetju se ne uvarjajo več z dolgotrajnim zbiranjem, obdelovanjem in združevanjem podatkov. Te funkcije sedaj opravlja sistem, ki informacije tudi nazorno predstavi. Naloga tržnih raziskovalcev je, da informacije ustrezno interpretirajo in poročila za vodstvo opremijo s kvalitetnimi komentarji in sporočili.

  Na podlagi projekta smo za naročnika razvili korporativne standarde poročanja ter v nadaljevanju vzpostavili tudi sistem za spremljanje stroškov skupine DrogaKolinska, upravljanje denarnega toka in razvili orodja za učinkovito letno planiranje.

Si.mobil, mobilni operater


Eva Aljančič
Direktorica marketinga

Na področju Poslovnega poročanja smo v Simobilu že pred časom začeli razmišljati o tem, kako uporabniku približati naša poročila in omogočiti hitrejše odločanje. Ker smo v preteklosti že zelo uspešno sodelovali s podjetjem iStudio, smo se na njih obrnili z željo, da nam svetujejo kako oblikovati poročila za management. Z inovativnim pristopom na podlagi bogatih izkušenj so nam pripravili nove standarde za poročanje, ki temeljijo na poudarjanju vsebine in iskanju informacij.

 • V podjetju, kot je Si.mobil, nastaja dnevno, tedensko in mesečno ogromno število poročil, ki jih izdelujejo sodelavci iz različnih oddelkov, z različnim predznanjem poročanja in poznavanja programskih orodij. Rezultat je množica poročil z izredno pomembnimi informacijami, ki pa med seboj niso usklajena. Tako pomembne informacije zahtevajo jasno in nedvoumno vizualno predstavitev, česar se je naročnik dobro zavedal in nam zadal nalogo, da vzpostavimo enoten standard poročanja, ki bo obveljal za vse oblike komuniciranja poslovnih informacij (poročila, analize, predstavitve) v podjetju.
 • Rezultat sodelovanja je priročnik »Si.mobil Corporate Reporting Standards«, bela knjiga managerskega poročanja v Si.mobilu. Standardi vsebujejo napotke za učinkovito predstavitev vseh ključnih kategorij naročnikovega poslovanja, standardizirajo uporabo barv, izrazov, grafikonov, piktogramov, zgradbe poročil in analiz, ipd. Standardi poročanja v zgoščeni obliki hranijo znanje poročanja za vse uporabnike, ki so kakorkoli vključeni v proces priprave poročil, ne glede na oddelek ali proces, kateremu pripadajo. Priročnik je namenjen tako obstoječim uporabnikom, kot tudi uvajanju novih zaposlenih. Projekt je bil izbran med najboljše tri projekte v Si.mobilu v letu 2010 in je bil predstavljen matičnemu podjetju Mobilkom Austria.

  Kot nadgradnjo projekta smo na željo naročnika razvili produkt »Si.mobil Reporting Template«, ki zaposlenim omogoča hitro izgradnjo nekaterih najbolj učinkovitih grafikonov, vizualnih analiz in poročil v standardnem orodju MS Excel. Vse kar mora narediti uporabnik je, da v ustrezen vzorec vnese ali kopira svoje podatke in že se prikaže ustrezno oblikovana grafična analiza, skladna s standardi poročanja. S klikom na gumb »Kopiraj«, uporabnik vizualizacijo prenese v svoje poročilo, analizo ali poslovno poročilo.

Špica International, visokotehnološko podjetje


Tone Stanovnik
Direktor

Poleg skupne vizije, kulture in kapitalske povezanosti je centraliziran informacijski sistem z DASHBOARDom ključnega pomena, da se Špica ladjevje ki ga sestavlja 6 podjetij uspešno prebija skozi viharje v Adriatic regiji. iStudio je na dolgoletnih izkušnjah odlično zasnoval grupacijske grafične standarde. Jasna komunikacija je za agilno odločanje na podlagi dejstev ključnega pomena za preživetje in preboj iz krvavih rdečih v nove modre oceane.

 • Špica International je vodilni slovenski ponudnik rešitev mobilnega računalništva, kontrole pristopa in registracije delovnega časa. Skupina ima podružnice v petih državah Adriatic regije, kar predstavlja izziv za vodenje, saj managerji za učinkovit proces vodenja potrebujejo tako informacije o poslovanju posameznih podjetij in trgov, kot tudi konsolidiran pogled na celotno skupino.
 • Za naročnika smo razvili “Dashboard”, celovito analitično rešitev za skupino in tudi posamezna podjetja, ki nudi uporabnikom na enem mestu vse ključne informacije od bilančnih analiz in kontrolinga stroškov do analiz prodaje in analitičnega CRM. Sodoben dashboard je prilagojen posameznim skupinam uporabnikov (vodstvo, vodje prodaje, vodje podjetij, vodje programov…). Sistem ob prijavi preveri uporabnikovo vlogo v organizaciji in mu ponudi ustrezen vpogled v informacije. Tako npr. vodjem prodaje prikaže osebni prodajni dashboard (Personal Sales Dashboard), kjer spremljajo uresničevanje svojih ciljev, doseganje ključnih kazalnikov uspeha in imajo vpogled v celoten prodajni proces, od pridobivanja ponudb, stanja naročil, prek prodaje do plačil. Na enem samem ekranu so tako zbrane vse potrebne informacije iz različnih podatkovnih virov (CRM sistem, fakture, saldakonti, plan prodaje). S klikom na posamezne elemente dashboarda se uporabnik poglobi na naslednji nivo informacij.

Zavarovalnica Tilia, zavarovalniška družba

 • Zavarovalnica je želela vzpostaviti učinkovit analitični portal za vodstvo podjetja, pri tem pa v čim večji meri razviti kompetence lastnih kadrov za nadaljnji razvoj in širitve sistema.
 • Izvedli smo celovit program usposabljanja za področje razvoja analitičnih podatkovnih baz ter razvoja analitičnih portalov (dashboard). Program je vključeval tako znanja poročanja, oblikovanja in strukturiranja analitičnih portalov (Dashboards), kot tudi večdimenzionalnega modeliranja analitičnih rešitev ter uporabe najsodobnejših verzij analitične programske opreme Microsoft Analysis Services, MS Excel Services in MS SharePoint. Rezultat usposabljanja je bil prvi delujoči prototip analitičnega portala, sodelavci pa s pridobljenim znanjem uspešno in samostojno razvijajo sodobno rešitev za svoje podjetje.

Kolpa, proizvajalec kopalniške opreme

 • V primeru podjetja Kolpa je bil poseben izziv ohraniti obsežno funkcionalnost sistema za poročanje ob spremembi njihovega osnovnega poslovnega informacijskega sistema.
 • Uvedli smo celovit sistem poročanje, analiz in planiranja na osnovi tehnologije OLAP, s katerim spremljajo uresničevanje plana prodaje, profitabilnost številnih izdelkov, učinkovitost nabave strateških materialov, nadzorujejo dobavitelje, zmanjšujejo stroške zalog in izvajajo kontroling stroškov. Integralni del rešitve je tudi planski sistem, s pomočjo katerega pripravijo kvaliteten letni plan v izredno kratkem času.
  Fleksibilnost rešitve se je posebno izkazala ob naročnikovem prehodu na nov poslovni informacijski sistem (ERP) Largo proizvajalca Perftech, saj smo kljub popolni spremembi vseh podatkovnih virov uspeli ohraniti celotno funkcionalnost analitskega sistema in celo združiti nove podatke s starimi in tako ohraniti kontinuiran vpogled v časovne vrste večine informacij.

Zanimivo?

Pokličite nas, morda imamo rešitev tudi za vas.

Pokličite nas »