iA


Vizualna analitika

Vaši podatki so preveč pomembni, da bi ostali prezrti.

Ponujamo nabor učinkovitih rešitev za poslovno odločanje, ki temeljijo na vrhunski vizualizaciji in najsodobnejših tehnologijah poslovne inteligence. Uvajamo sisteme managerskega poročanja, analitične portale (dashboard), fleksibilna orodja vizualne analitike in planske sisteme.

Intuicija je v poslu pomembna.
A ne zadostuje.

Še posebno danes, ko je na voljo več informacij o poslovnem okolju kot kdajkoli prej. Zmagujejo tista podjetja, ki so sposobna s pomočjo učinkovite analitike razumeti kompleksno tržno situacijo in pridobljena spoznanja izkoristiti za svojo rast.

Discipline poslovne analitike, oblikovanja informacij in poslovne inteligence (Business Intelligence) se bliskovito razvijajo. Vizualna analitika in analitični portali (Dashboard) postajajo nepogrešljivi. V iStudiu se z njimi ukvarjamo že dolga leta. Raziskujemo, razvijamo in uvajamo rešitve iz najboljše prakse v svetovnem merilu.

Naše rešitve:

 • Prodajne in marketinške analize
 • Dober vpogled v tržno okolje in uspešnost prodajnih procesov je pogoj za učinkovito načrtovanje ukrepov za izboljšanje prodaje. Sodobno podjetje se mora učiti iz učinkov lastnega delovanja in hitro reagirati na signale iz okolja. Zato potrebuje analize vzrokov odstopanja od plana, kvalitetne tržne analize, analize učinkovitosti prodaje novih izdelkov, pospeševanja prodaje na terenu in še marsikaj. V iStudiu smo razvili vrsto rešitev, ki vsebujejo kompleksne kalkulacije, a so izjemno enostavne in intuitivne za končne uporabnike.

 • Analitični portali (Dashboard)
 • Analitični portali so najučinkovitejša oblika komuniciranja poslovnih informacij, saj združujejo vse informacije za vodenje na enem mestu in omogočajo prilagojene interaktivne vpoglede za vsakega posameznega uporabnika. Sodobna tehnologija ponuja možnosti izgradnje učinkovitih analitičnih portalov, do katerih uporabniki dostopajo s spletnim brskalnikom.

 • Analitični CRM
 • Prodajni proces se začne pri stranki. Ažuren in celovit pogled na stranke ter nadzor nad celotnim prodajnim procesom od prvih stikov, preko ponudb, naročil, faktur in končno plačil je naloga analitičnega CRM. Naše rešitve vsebujejo premišljene kazalnike uspešnosti tega procesa v vseh fazah, kot npr. učinkovitost pospeševanja, izplen ponudb, ipd.

 • Kontroling in poslovna analitika
 • Kontroling in poslovna analitika sta področja z izredno širokim naborom metodologij. Od sodobnega kontrolerja ali poslovnega analitika se pričakuje, da je nekakšen “superman”, ki do obisti pozna vse poslovne procese svojega podjetja, razume procese vodenja in proaktivno sodeluje z managementom. Vse to je preprosto nemogoče brez učinkovite podpore analitičnih rešitev. V iStudiu smo povezani tako s Šolo za usposabljanje kontrolerjev kot tudi mednarodnim združenjem poslovnih analitikov (IIBA, International Institute of Business Analisys). Naše rešitve (kontroling stroškov, prodajni kontroling, kotroling projektov, analize profitabilnosti in ABC Costing, sistemi planiranja) smo začeli razvijati prav na tem področju, izhajajo pa večinoma iz nemškega prostora, kjer je ta disciplina visoko razvita.

 • Sistemi planiranja
 • Priprava poslovnega načrta je ponavljajoč se proces, ki je ne samo časovno zahteven, temveč mora pripeljati do smiselnega in kvalitetnega rezultata, ki bo upošteval zastavljene strateške cilje in nam bo služil kot zanesljivo vodilo za spremljanje učinkovitosti prodajnih in drugih procesov v prihodnosti. Poslovni uporabniki – planerji – potrebujejo dobra izhodišča za pripravo plana, za katerega so odgovorni. Sistemi za podporo planiranja radikalno skrajšajo proces priprave poslovnih planov in napovedi, saj navedena izhodišča samodejno pripravijo na podlagi ustreznih podatkov. Končni uporabniki pa prejmejo predpripravljene planske tabele v njim poznanem okolju MS Excel z vgrajenimi vizualnimi analizami, s pomočjo katerih sproti preverijo učinke planiranih vrednosti.

  Profitability Analysis

 • Analize profitabilnosti
 • Analize profitabilnosti so zahtevni projekti, ki zahtevajo dobro poznavanje poslovnih procesov, razumevanje podatkov, obvladovanje obračunov, kalkulacij in alokacij stroškov. Poleg tega je potreba določena mera zdravega razuma, saj morajo imeti analize profitabilnosti jasne cilje uporabe za strateško pomembne poslovne odločitve. Sistemi OLAP so idealno orodje za takšne projekte, še posebno, če je v njih vgrajena dobra praksa nekaterih najbolj konkurenčnih evropskih podjetij.

 • Strateško vodenje nabave
 • Obvladovanje celotnih stroškov nabave, nadzor cen strateških materialov in obvladovanje dobaviteljev pomembno prispeva k končnemu rezultatu poslovanja celotnega podjetja. To je še posebno pomembno v današnjem trenutku, zato so te rešitve trenutno izredno aktualne in pomenijo neprecenljivo priložnost za izboljšanje svoje učinkovitosti in povečanje dodane vrednosti.

 • Analize zalog
 • Obvladovanje zalog materialov, polizdelkov in izdelkov je prav tako aktualno v današnjem trenutku. Mnoga podjetja še vedno ne obvladujejo zalog v zadostni meri in zamujajo priložnost za precejšne prihranke, ki jih lahko dosežejo z boljšim upravljanjem zalog.

 • Bilančne analize
 • Bilančne analize so naša standardna rešitev, ki vsebuje vse pomembne bilančne kazalnike: kazalnike gospodarnosti, donosnosti, dohodkovnosti, naložbenja, finaniranja, plačilne sposobnosti, stopnje rasti, ipd. Pripravljene imamo tudi rešitve za konsolidiran pogled skupine podjetij.

 • Druge rešitve
 • Uvajamo sisteme za upravljanje denarnega toka, upravljanje kadrov (Analitični HRM), analize medijskih objav (Clipping), zadovoljstva strank, Mystery Shopping, izdelave simulacij, nekatere rešitve s tehnikami podatkovnega rudarjenja (Data Mining) in drugo.

Vsem našim rešitvam je skupno, da so preverjene v praksi pri zahtevnih strankah, od drugih ponudnikov pa se pomembno razlikujemo v posebno premišljeni uporabi za končne uporabnike (vodstvo, kontrolerji in poslovni analitiki). Veliko pozornost namreč posvečamo vizualizaciji, berljivosti, intuitivnosti in enostavnosti za uporabo.

Poleg uvedbe rešitev poskrbimo tudi za usposabljanje uporabnikov z ustreznim pedagoškim pristopom. Tako ne samo namestimo orodja, temveč tudi poskrbimo, da sodelavci v podjetju orodja učinkovito izrabljajo in hkrati pridobijo kompetence za učinkovito poslovno analitiko in poročanje.

Kontaktirajte nas »

IT projekti so na slabem glasu. Še posebno BI projekti.

Vsakokrat, ko preberem raziskave uspešnosti implementacije BI projektov, so rezultati podobni: odstotek uspešno zaključenih projektov je porazno nizek. In to navkljub pozitivnim vplivom razvoja metodologij projektnega vodenja v zadnjem desetletju. Razlogov je veliko, ključni pa ostaja prepad med svetom IT in svetom managementa. Zato v iStudiu:

 • ne pišemo obsežne dokumentacije,
 • ne obremenjujemo uporabnikov z nepotrebnimi vprašanji in
 • ne izvajamo »big bang« projektov.

Delamo drugače. Uporabljamo agilne metodologije razvoja BI rešitev.

Dobro razumemo poslovne potrebe, zato uspešno premoščamo prepad med poslovnimi uporabniki in IT. Vedno začnemo pri uporabnikih, njihovih ciljih in potrebah. S naborom predpripravljenih rešitev in metodologijo hitrega prototipiranja (Rapid Prototyping) dosežemo da:

 • stranka takoj prejme relevantne primere najboljše prakse,
 • končni uporabniki prejmejo nazoren prototip v roku 14 delovnih dni,
 • hitro dostavimo prve rezultate in tako vzpostavimo pozitiven stik s ključnimi uporabniki.

Kako delujejo naši sistemi?

Informacijsko tehnologijo prilagodimo obstoječi infrastrukturi v vašem podjetju.

Naše rešitve v veliki meri prilagodimo IT infrastrukturi v vašem podjetju. S tem vam lahko prihranimo znatne investicije v programsko opremo, uporabnikom prihranimo stres in omogočimo, da še naprej uporabljajo orodja, ki so že nameščena in jih dobro poznajo (npr. MS Excel, Internet Explorer, Business Objects ali druga orodja).

IT infrastrukturo povezujemo z znanjem poslovne analitike in vizualizacijo, zasnovano na najnovejših spoznanjih informacijskega oblikovanja in kognitivne psihologije.

V projektih izkoriščamo najsodobno tehnologijo poslovnega obveščanja (Business Intelligence), kot je OLAP (On-Line Analyica Processing), orodja vizualne analitike in orodja za managersko poročanje, planiranje in gradnjo analitičnih portalov (Dashboards). Večino teh sistemov poznamo od njihovih najzgodnejših verzij in pozorno spremljamo razvoj novih produktov. Sodelujemo predvsem s proizvajalcem Microsoft (orodja MS SQL Server, MS Analysis Services, MS SharePoint, MS Reporting Services, MS Excel Services in PowerPivot), za vizualno analitiko in poročanje pa uporabljamo orodje Zebra BI.

Naše rešitve smo sposobni hitro povezati na različne podatkovne vire kot so SAP R/3, SAP BW, Microsoft Dynamics NAV in CRM, Pertech Largo in druge sisteme. Ker v svoje rešitve povezujemo tudi informacije iz poslovnega okolja, sodelujemo z agencijami za tržne raziskave, kot so AC Nielsen, MEMRB, IMS, Mediana in drugi.

Zanimivo?

Pokličite nas, morda imamo rešitev tudi za vas.

Pokličite nas »