iA


Svetovanje

S svetovalnimi projekti bomo v vaše podjetje prenesli nepogrešljiva znanja s področja managerskega poročanja, vizualizacije, poslovne analitike in kontrolinga.

Svetovanje je lahko najbolj učinkovita oblika prenosa znanja. A zgolj v primeru, ko znanje ne ostane zgolj na papirju, temveč se trdno usidra v glave sodelavcev.

V iStudiu razmišljamo o uporabnikih in njihovih potrebah, hkrati pa uporabljamo učinkovite metodologije za analize zahtev, sodelovanje v skupini, viharjenje idej ipd. Posedujemo dobro prakso iz številnih projektov iz različnih poslovnih področij, zato praviloma hitro pridemo do oprijemljivega rezultata.

Vpeljali bomo korporativne standarde poročanja, vam pomagali razviti analitični portal (dashboard), vizualizirati poslovne informacije ali izdelati vrhunske poslovne prezentacije.

Oblikovanje informacij

Contribution Analysis

Contribution Analysis

Verjamemo, da je dobra vizualizacija ključ do učinkovitega managerskega poročanja, strateških in operativnih poslovnih analiz, poslovnih predstavitev in drugih oblik predstavitve informacij internim in zunanjim javnostim.

Zato sistematično raziskujemo spoznanja discipline oblikovanja informacij (Information Design), vizualizacije podatkov, kognitivne psihologije na področju zaznav in pozornosti (Perception, Attention) in drugih disciplin. Ta znanja apliciramo na področje poslovnega odločanja, pri čemer uporabljamo najbolj učinkovite metode poslovne analitike in kontrolinga.

Standardi poročanja

Reporting Standards

Reporting Standards

Dnevno, tedensko, mesečno, četrtletno in letno se v organizacijah izdela ogromna količina poročil, analiz in poslovnih predstavitev. Čeprav vsa ta poročila nastajajo v različnih oddelkih (prodaja, marketing, kontroling, kadrovska, računovodstvo, finance, ipd.), so namenjena relativno ozkemu krogu uporabnikov (managerjem). A managerji nimajo časa prebijati se skozi nerazumljivo množico podatkov, predstavljenih v različnih formatih, dolžinah, pisavah, strukturi, oblikah in barvah, odvisno pač od osebnega okusa in nivoja znanja pripravljavca posameznega poročila.

Zato je predvsem v velikih podjetjih potrebno uvesti standarde poročanja, s katerimi zagotovimo berljiva in konsistentno oblikovana poročila, ne glede na njihov izvor. Standardi poročanja so “bela knjiga” poročanja – znanje in konkretna pravila dobrega oblikovanja informacij na enem mestu, trajno na voljo vsem sodelavcem, ki so kakorkoli vključeni v proces priprave poslovnih poročil, analiz in predstavitev.

Poslovna analitika in kontroling

Profitability Analysis

Profitability Analysis

Analize profitabilnosti in stroškovna učinkovitost so popularni “buzzwordi” sedanjega trenutka. Za nas pa realni projekti, ki jih izvajamo že več kot 10 let. Že pred vrsto let smo namreč spoznali sisteme kontrolinga nekaterih največjih evropskih podjetij, kot npr. DaimlerChrysler, Winterthur, UBS, Edeka in drugih, predvsem nemških podjetij. Ta dežela pa je izvor kontrolinga (Controlling).

Dobro prakso prenašamo v slovenska podjetja, ki jim pomagamo vzpostaviti sisteme kontrolinga, analize profitabilnosti, simulacije cen in podobne rešitve.

S širjenjem organizacije IIBA (International Institute of Business Analysis) naše znanje dopolnjujemo še z ameriško šolo. Smo namreč aktivni člani tega mednarodnega združenja.

Letna poročila

Vsako leto veliko podjetij zamudi izredno priložnost, da bi učinkovito predstavila pozitivne strani svojega poslovanja širši javnosti. Vzrok za to je velik prepad, skoraj brezno, med oblikovalci na eni strani ter poslovnimi analitiki in računovodji na drugi. Ker vsak govori svoj jezik, je rezultat oblikovalsko sicer morda zelo kreativna rešitev, toda pogosto žal poslovno neučinkovita.

Za dober izdelek je potrebno oba sveta združiti v enega, to pa je naloga profesionalnega informacijskega oblikovanja, oplemenitenega z znanjem poslovne analitike in dobrim razumevanjem ciljev in zgradbe letnih poslovnih poročil.

Poslovne predstavitve

Pie portfolio

Portfolio Analysis

Od učinkovitosti poslovne predstavitve je marsikdaj odvisna usoda pomembnega projekta, produkta, prodaje naših storitev ključnemu kupcu, ipd. Za neuspešno predstavitev velikokrat ni popravnega izpita in priložnost splava po vodi…

Priprava poslovne predstavitve zahteva premišljeno strukturo, pravilno izpostavljanje kjučnih idej, oblikovanje zgodbe na način, ki bo motiviral ciljno publiko, uporabo učinkovitih vizualizacij, pozicioniranje poudarkov, primeren jezik in še marsikaj. V iStudiu vam bomo pomagali pripraviti učinkovito predstavitev, s katero boste bistveno lažje dosegli svoje cilje v ključnih poslovnih trenutkih.

Zanimivo?

Pokličite nas, morda imamo rešitev tudi za vas.

Pokličite nas »