iA


Seminar Oblikovanje informacij

Vaše informacije so preveč dragocene, da bi ostale prezrte. Kako jih čim bolje predstaviti uporabnikom?

Kako doseči, da bo komunikacija čimbolj jasna, brez šumov in da bodo uporabniki iz prikazanih podatkov pridobili tisto znanje, ki ga potrebujejo pri poslovnem odločanju?

AKTUALNI TERMINI 

 • Oblikovanje informacij, 28. november 2014

Prijava na usposabljanje »

Poslovna poročila so pogosto nepregledna in preobsežna. Uporabljeni grafikoni so informacijsko preveč siromašni in nimajo zadostne sporočilne vrednosti za prejemnika. Za takšno stanje je krivo predvsem dejstvo, da se oblikovanja poročil lotevamo preveč »po občutku« in premalo načrtno.

Goran Kristan, član poslovodstva za ekonomiko, Sportina Group: 

“Oblikovanje informacij” je ena redkih delavnic, kjer se da pokazane primere nemudoma uporabiti v praksi. Delavnica postreže s konkretnimi primeri kako prikazati ključne poslovne kazalce uspešnosti podjetja, da so pregledni, uporabni in podajo informacijo za nadaljnje odločanje. Vsekakor koristno in priporočljivo!

Na seminarju boste izvedeli vse o grafih, tabelah, poročilih, dashboardih ter oblikovanju in komuniciranju poslovnih analiz. Osvojili boste temeljna in najsodobnejša spoznanja oblikovanja informacij in tako pridobili znanje za izdelavo profesionalnih poslovnih poročil, ne glede na to, ali uporabljate Excel ali katero drugo programsko opremo za poročanje. Seminar bo postregel s številnimi praktičnimi primeri iz najboljše prakse slovenskih in evropskih podjetij.

Prijava na usposabljanje »

Komu je namenjen seminar

Seminar podaja znanja, ki jih potrebujejo

 • kontrolerji,
 • analitiki in planerji,
 • finančne službe,
 • vodje IT,
 • informatiki,
 • PR oddelki,
 • kadrovski oddelki
 • svetovalci
 • in vsi ostali, ki izdelujete poročila, poslovne analize ali dashboarde,

za uspešno pripravo finančnih, kontrolerskih, prodajnih, kadrovskih, PR, dnevnih, tedenskih, mesečnih, polletnih, letnih in drugih poročil za vodstvo, vodstvo oddelkov, profitnih centrov ali območnih enot, lastnike in druge deležniki, javnosti, stranke, dobavitelje in druge prejemnike.

Program

 • TEORIJA PODATKOVNEGA ČRNILA
  Prvi korak oblikovanja poročila je zagotoviti berljivost informacij. Vaš cilj ni umetniški vtis, temveč izključno jasnost vašega sporočila. Sistematično bomo podali osnovne elemente profesionalne vizualizacije.
 • METODE UČINKOVITEGA SPOROČANJA
  S poročilom, analizo, grafom ali tabelo želite nekomu nekaj sporočiti. Kaj je vaše sporočilo? Razložili bomo pomen sporočila in prikazali metode za učinkovito sporočanje.
 • BODITE POŠTENI
  Spoznali bomo faktor laži in analizirali primere poročil, ki nehote zavajajo bralce k napačnim sklepom.
 • POVEČAJTE GOSTOTO INFORMACIJ
  V poročilih je potrebno vizualizirati več informacij, ne zgolj dodajati barve in efekte enostavnim statistikam. Kako dosežemo večjo gostoto informacij in pri tem ohranimo odlično berljivost? Naučili se bomo, kako v MANJ obsežnem poročilu sporočiti VEČ informacij.
 • VZPOSTAVITE STANDARDE POROČANJA
  Z uporabo konsistentne notacije postanejo poročila uporabnikom jasna kot prometni znaki. V podjetju je potrebno poenotiti izgled vseh poročil, zato pa je potrebno uvesti enoten standard, ki predpiše uporabo barv, oblik, izrazov, piktogramov in ostalih elementov.
 • USTREZNA IZBIRA GRAFIKONOV
  Različni grafikoni so primerni za različna sporočila. V katerem primeru izbrati določeno vrsto grafikona? Številni napotki in primeri za prikaze odmikov od plana, gibanja cen, časovnih vrst, analize profitabilnosti, analize marže, analize prispevkov (contribution analysis), portfeljske analize…
 • OBLIKOVANJE TABEL
  Tabele so lahko zelo primerne za podajanje kvantitativnih informacij. Vendar z neprimernim oblikovanjem ustvarimo nepregledno množico številk, v kateri se bralec težko znajde. Z upoštevanjem pravil bomo izdelali izredno pregledne tabele.
 • TABELA ALI GRAF?
  Podali bomo odgovor na pogosto prisotno dilemo: kdaj uporabiti tabelo in kdaj grafikon?
 • DASHBOARD
  Dashboardi oz. nadzorne plošče postajajo vedno bolj priljubljeno sredstvo komuniciranja poslovnih informacij. Dashboard je interaktivni sistem poročil, ki pa bo učinkovit zgolj ob premišljeni zgradbi, učinkovitem oblikovanju in dobri zasnovi interakcije.

Program obsega 6 pedagoških ur, z začetkom ob 9:00 in zaključkom ob 14:30. Vmes bomo naredili dva 15-minutna odmora ter 45-minutni odmor z malico.

Cena in prijave

Cena za seminar znaša 280 EUR brez DDV in vključuje pisno gradivo, malico in napitke.

Prijava na usposabljanje »